Κυριακή - 17 Δεκεμβρίου 2017
Thursday, 22 June 2017 10:53

Αβραμόπουλος: Περισσότερη Ευρώπη για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης

Αβραμόπουλος: Περισσότερη Ευρώπη για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε χρόνο, ούτε κοινωνικά αλλά ούτε και οικονομικά».

Αίθουσα Σύνταξης

Την ανάγκη να υπάρξει «περισσότερη Ευρώπη» για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διασφάλιση ενός ολοκληρωμένου, ανθεκτικού και δίκαιου συστήματος ασύλου που θα παρέχει προστασία σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη, την καταπολέμηση των δικτύων διακινητών, την εντατικοποίηση των επιστροφών όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ, καθώς και την αύξηση των νομίμων οδών προς την Ευρώπη επεσήμανε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μιλώντας στη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για τη Διαχείριση της Μετανάστευσης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Όπως είπε τα τελευταία δυο χρόνια έχει γίνει σαφές ότι στον τομέα της μετανάστευσης η προσέγγιση που χρειαζόμαστε δεν μπορεί να είναι μόνο ευρωπαϊκή, αλλά πρέπει να είναι και παγκόσμια καθώς το ζήτημα δεν είναι πώς θα «σταματήσει» η μετανάστευση, αλλά πώς μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική και συντονισμένη η διαχείρισή της.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης , Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας μάλιστα τόνισε πως η προσφυγική κρίση έχει διδάξει ότι τα εθνικά μέτρα μόνο δεν αρκούν, ούτε για τα Κράτη Μέλη, αλλά ούτε συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τον Έλληνα Επίτροπο περισσότερη Ευρώπη δεν σημαίνει ότι θα αφαιρεθούν αρμοδιότητες από τα Κράτη Μέλη, όπως κάποιοι, ίσως, φοβούνται, αλλά σημαίνει πως θα υπάρξει αποτελεσματικότερη και κοινή διαχείριση των προκλήσεων που υπάρχουν.

«Περισσότερη Ευρώπη σημαίνει περισσότερη αλληλεγγύη και κατανομή ευθυνών. Αυτός είναι ο βασικός στόχος της μεταρρύθμισης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου» τόνισε προσθέτοντας πως παρά τις προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των εθνικών συστημάτων ασύλου. Όπως είπε μάλιστα, αυτές οι αποκλίσεις συμβάλλουν στις δευτερογενείς μετακινήσεις και στην αναζήτηση ευνοϊκότερου καθεστώτος ασύλου («asylum shopping») από τους αιτούντες άσυλο, που οδηγεί στην άνιση κατανομή των ευθυνών μεταξύ των Κρατών Μελών.

Συνεπώς, τόνισε, «χρειαζόμαστε ένα εναρμονισμένο, ισχυρό και δίκαιο σύστημα ασύλου. Ένα σύστημα που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη και τη δίκαιη κατανομή των ευθυνών, όπου καμία χώρα δεν θα αφήνεται μόνη της να αντιμετωπίζει τις μελλοντικές προκλήσεις», ένα σύστημα που θα αντέχει σε κρίσεις. Σύμφωνα με τον Έλληνα Επίτροπο για να καλυφθούν τα κενά πρέπει να εναρμονιστούν τα εθνικά συστήματα ασύλου με φιλόδοξο τρόπο και με σεβασμό προς τις ευρωπαϊκές αξίες και πρότυπα.

«Η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη, όχι μόνο για την αποτελεσματικότητα του συστήματος, αλλά και για τη διασφάλιση της ίσης και αξιοπρεπούς μεταχείρισης των αιτούντων άσυλο σε ολόκληρη την Ένωση. Ωστόσο, η επιτυχία της μεταρρύθμισης εξαρτάται, τελικά, από την αλληλεγγύη. Η γεωγραφική θέση δεν μπορεί να αποτελεί μέτρο ευθύνης» ήταν το μήνυμά του Επιτρόπου ο οποίος και επεσήμανε πως χρειάζεται ένα νέο, πιο δίκαιο Δουβλίνο, όπου η ανακατανομή της ευθύνης θα είναι αναπόσπαστο στοιχείο του συστήματος.

«Για να συνεχίσουμε να επωφελούμαστε από μια Ευρώπη χωρίς εσωτερικά σύνορα, χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό και προβλέψιμο σύστημα. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Κρατών Μελών βρίσκονται σε εξέλιξη. Προσβλέπω στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δημιουργία ενός μηχανισμού αποτελεσματικής και πραγματικής αλληλεγγύης. Για αυτό, χρειαζόμαστε τη δέσμευση όλων των Κρατών Μελών, κάτι που σημαίνει σαφείς και δεσμευτικούς νομικούς κανόνες» τόνισε θέτοντας ως στόχο να αποθαρρυνθούν οι ανεξέλεγκτες παράτυπες μετακινήσεις, και να υπάρξουν ασφαλείς και νόμιμες οδούς προς την ΕΕ.

Όπως είπε η Επιτροπή προτείνει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την επανεγκατάσταση που θα διαμορφώσει μια κοινή προσέγγιση για τις ασφαλείς και νόμιμες οδούς προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Πρόσθεσε μάλιστα πως χρειάζονται ισχυρά εξωτερικά σύνορα, για να προστατευτεί η ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών της ΕΕ σε όλο τον χώρο Σένγκεν.

«Την περασμένη εβδομάδα συμπληρώθηκαν 32 χρόνια λειτουργίας του Σένγκεν. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία ενός από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διεξάγουμε πλέον συστηματικούς ελέγχους μέσω των σχετικών βάσεων δεδομένων σε όλους όσοι διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα.

Ταυτόχρονα με την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε ό,τι αφορά την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, έχει ενισχυθεί η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων.

Καθώς, περισσότερα από 1.600 στελέχη υποστηρίζουν τις εθνικές αρχές των Κρατών Μελών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ θα προστατεύονται πιο αποτελεσματικά από ποτέ.

Η εξωτερική και εσωτερική διάσταση της μετανάστευσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένες» είπε ο κ. Αβραμόπουλος τονίζοντας πως έχει εντατικοποιηθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, τη βελτίωση των συνθηκών στις χώρες προέλευσης και διέλευσης, την καταπολέμηση των διακινητών, τη βελτίωση των επιστροφών και την ενίσχυση των νομίμων οδών. «Δεν θέλουμε μια «Ευρώπη - φρούριο». Θέλουμε η Ευρώπη να παραμείνει ανοικτή, ανεκτική, και ασφαλής» είπε χαρακτηριστικά τονίζοντας πως πρέπει να υπάρξει πιο αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης και της κινητικότητας.

Αναφερόμενος στην πρόταση για την αναθεώρηση της Μπλε Κάρτας αποτελεί μέρος αυτού του εγχειρήματος δήλωσε πως στόχος είναι να γίνει ευκολότερη η προσέλκυση μεταναστών που διαθέτουν δεξιότητες, και αυτό γιατί, όπως είπε, θα τους χρειαστούμε στο μέλλον.

Ξεκαθάρισε όμως πως πρέπει να αντιμετωπιστεί η παράνομη μετανάστευση και να βελτιωθεί ο ρυθμός των επιστροφών όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής.

«Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, στο πλαίσιο της νέας της αποστολής (mandate), θα βοηθήσει στον τομέα των επιστροφών. Τα Κράτη Μέλη, ωστόσο, θα πρέπει να εφαρμόζουν καλύτερα τους ισχύοντες κανόνες» είπε προσθέτοντας πως όλοι πρέπει να διδαχθούν από το παρελθόν. «Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε χρόνο, ούτε κοινωνικά αλλά ούτε και οικονομικά. Μόνο με την επιτυχή ένταξη των μεταναστών στην ΕΕ, θα μπορέσουμε να μετατρέψουμε τη μετανάστευση σε ευκαιρία, τόσο για τους ίδιους τους μετανάστες όσο και την Ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία. Είναι στο χέρι όλων μας, με πνεύμα πραγματικής αλληλεγγύης, να μετατρέψουμε τη μετανάστευση σε ευρωπαϊκή επιτυχία. Γιατί αυτό αφορά στο μέλλον της Ευρώπης συνολικά» είπε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Επίτροπος.

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

Τα Ντοκουμέντα είναι μια δημοσιογραφική ιστοσελίδα ειδήσεων, ερευνών, αποκαλύψεων και απόψεων, με την επιμέλεια του Γιάννη Ντάσκα.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Newsletter

Συμπλήρωσε το e-mail σου και θα λαμβάνεις κάθε Πέμπτη το εβδομαδιαίο newsletter του ntokoumenta.gr με όλα τα νέα της Ελλάδας