Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Finance

Attica Group: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Hellenic Seaways από τις Μινωικές

Ολόκληρες οι ανακοινώσεις των δύο ναυτιλιακών εταιρειών - οι πωλήσεις πλοίων.
Finance
Τρί, 12/06/2018 - 12:15
Γράφει το Newsroom
Το πλοίο "Νήσος Χίος" της Hellenic Seaways εν πλώ

Ποσοστό 98.83% στην Hellenic Seaways κατέχει πλέον η Attica Group του ομίλου MIG, έπειτα από την ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς του εναπομένοντος ποσοστού 48.53% της εταιρείας, το οποίο βρισκόταν υπό την ιδιοκτησία των Μινωικών Γραμμών του Ομίλου Grimaldi.

Η συμφωνία συμπεριέλαβε την πώληση δύο πλοίων (ενός Highspeed και ενός Superfast) στον Όμιλο Grimaldi, όπως καθόρισε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενώ το τίμημα τοις μετρητοίς, εξαιρώντας τα δύο πλοία, ανήλθε σε 78.5 εκατομμύρια ευρώ.

Η Ανακοίνωση της Attica Group

Η «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («Attica Group») ανακοινώνει την ολοκλήρωση της απόκτησης πρόσθετου ποσοστού 48,53% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΙΪΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «HSW») σε υλοποίηση της από 26.10.2017 συμφωνίας με την εταιρία «Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.» («Minoan Lines») για την εξαγορά συνολικά 37.667.504 μετοχών της HSW έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς Ευρώ 78,5 εκατ.

Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, η Attica Group προέβη στην πώληση του πλοίου SUPERFAST XII σε εταιρία του Ομίλου Grimaldi έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς Ευρώ 74,5 εκατ. και η HSW στην πώληση του πλοίου HIGHSPEED 7 στην Minoan Lines έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς Ευρώ 25 εκατ.

Μετά την ανωτέρω συναλλαγή, η Attica Group κατέχει πλέον ποσοστό 98,83% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της HSW.

Η Ανακοίνωση της "Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε."

Η Εταιρεία Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνει ότι, σήμερα 11/06/2018 ολοκληρώθηκε η συμφωνία με την εταιρεία ATTICA Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών, η οποία προέβλεπε τη διάθεση του συνόλου των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. (HSW) καθώς και στην αγορά 2 πλοίων.

Συγκεκριμένα:

Στο πλαίσιο της αρχικής συμφωνίας, με ημερομηνία 26/10/2017, πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι ακόλουθες επιμέρους και αλληλεξαρτώμενες (en bloc) συναλλαγές:

  •   Πώληση από την εταιρεία Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. των 37.667.504μετοχών της εταιρείας ΧΕΛΛΕΝΙΚΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 48,53% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, στην Attica Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών έναντι τιμήματος € 78.500.000.

  •   Αγορά από την εταιρεία Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. του πλοίου “HIGHSPEED 7” από την εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος € 25.000.000.

  •   Αγορά του πλοίου “SUPEREFAST XII” από την εταιρεία Grimaldi Euromed SpA, θυγατρική του Ομίλου Grimaldi και κύριο μέτοχο των Μινωικών Γραμμών, το οποίο ανήκει στην εταιρεία ATTIΚΑ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 100% θυγατρική της ATTICA Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών, έναντι συνολικού τιμήματος € 74.500.000.

    Οι Μινωικές Γραμμές εκτιμούν ότι η υλοποίηση της παραπάνω συμφωνίας θα ενισχύσει περαιτέρω την ταμειακή θέση της Εταιρείας καθώς και την χρηματοοικονομική της διάρθρωση ενώ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για υγιή ανάπτυξη με την δραστηριοποίησή της σε νέες γραμμές. Τέλος, σημειώνεται ότι οι εν λόγω συναλλαγές δεν επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

Newsroom