Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Finance

Autohellas: Απόσχιση του κλάδου εμπορίας και ανταλλακτικών Seat

Finance
Σάβ, 09/03/2019 - 13:07
Γράφει το Newsroom

Η «AUTOHELLAS» γνωστοποιεί ότι στις 06.03.2019 το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε την επανέναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου εισαγωγής και εμπορίας καινούργιων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών SEAT (εφεξής ο «κλάδος») και την εισφορά του για αυτό το σκοπό σε συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία.

Η έναρξη των διαδικασιών απόσχισης κλάδου είχε αποφασιστεί με την από 10.7.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό την 11.7.2018 αλλά είχε αναβληθεί για μικρό χρονικό διάστημαγια διαδικαστικούς λόγους.

Η απόσχιση και εισφορά του κλάδου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων» που ψηφίστηκε στις 26.02.2019 συμπληρωματικά με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 και τις διατάξεις και του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν.

Ως ημερομηνία του Ισολογισμού αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου ορίσθηκε η 31.12.2018.

Η απόσχιση του κλάδου ουσιαστικά επιδιώκει τον οργανωτικό διαχωρισμό και την εξειδίκευση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Η ολοκλήρωση της σύστασης νέας εταιρείας με εισφορά του αποσχιζόμενου κλάδου τελεί υπό τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την αίρεση της έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της AUTOHELLAS ATEE που θα οριστικοποιήσουν τη διαδικασία και θα εγκρίνουν τελικά τη σκοπούμενη απόσχιση καθώς και από τη λήψη της προβλεπόμενης από την ισχύουσα νομοθεσία έγκρισης των αρμόδιων προς τούτο αρχών.

Newsroom