Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Finance

Αύξηση 80.7% στα κέρδη της ΕΥΔΑΠ το 2017 - στα 43.5 εκατομμύρια ευρώ

Αύξηση και για το μέρισμα σε 0.20 ευρώ/μετοχή έναντι 0.11 ευρώ το 2016
Finance
Παρ, 30/03/2018 - 12:59
Γράφει το Newsroom
Το λογότυπο της ΕΥΔΑΠ σε ταμπέλα στα γραφεία της εταιρείας.

Η ΕΥΔΑΠ, η μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης της χώρας, ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2017, στα οποία κυριαρχεί η δραματική αύξηση των κερδών της εταιρείας.

Η χρήση του 2017 επιβεβαίωσε, για ακόμη μια χρονιά, τη σταθερή και κερδοφόρα πορεία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ως η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, ο οποίος παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός, διαμορφώθηκε στα 327,3 εκατ. ευρώ  από 328,8 εκατ. € το 2016, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 1,5 εκατ. ευρώ (-0,5%).

Οι δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας της Εταιρείας για τη χρήση του 2017, επηρεάστηκαν αρνητικά από το γεγονός ότι τα λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων, αυξήθηκαν κατά 3,7 εκατ. ευρώ (1,6%), λόγω της αναγνώρισης σε αυτή τη χρήση, 11,8 εκατ. ευρώ ως επιπρόσθετου κόστους προϋπηρεσίας για τη μελλοντική εφάπαξ αποζημίωση των εργαζομένων, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19. Χωρίς τη συγκεκριμένη εφάπαξ αναγνώριση, τα λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων θα είχαν σημειώσει μείωση κατά 8 εκατ. ευρώ (-3,3%). Συνεπώς, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)* της Εταιρείας  μειώθηκαν κατά  2,6 εκατ. ευρώ  (-3%) και  διαμορφώθηκαν στα  84,7 εκατ. ευρώ  από  87,3 εκατ. ευρώ  το 2016, ενώ με βάση τη λειτουργία της Εταιρείας, το EBITDA θα ήταν αυξημένο κατά 9,2 εκατ. ευρώ (+10,5%). Ομοίως και τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)* της Εταιρείας, τα οποία παρουσίασαν μείωση κατά 2 εκατ. ευρώ  (-4,1%) διαμορφωμένα στα 47,9 εκατ. ευρώ  από 49,9 εκατ. ευρώ  το 2016,  θα παρουσίαζαν αύξηση κατά 9,8 εκατ. ευρώ (19,5%).

Τα Κέρδη προ Φόρων για την Εταιρεία αυξήθηκαν κατά 25,2 εκατ. ευρώ (+60,9%) και διαμορφώθηκαν στα 66,5 εκατ. ευρώ  από 41,3 εκατ. ευρώ  το 2016 και τα Κέρδη μετά Φόρων παρουσίασαν επίσης σημαντική αύξηση κατά 19,4 εκατ. ευρώ (+80,7%) από 24,1 εκατ. ευρώ σε 43,5 εκατ. ευρώ.

Οι Καθαρές Λειτουργικές Ταμειακές εισροές για τον όμιλο αυξήθηκαν από 52,4 εκατ. € το 2016 σε 68,3 εκατ. € το 2017. Τέλος, οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές της Επιχείρησης (Free Cash Flows to the Firm) για τον όμιλο, διαμορφώθηκαν στα  64,5 εκατ. ευρώ από 52 εκατ. ευρώ το 2016.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, "η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, συνεπής πάντα προς τους μετόχους της, με την αδιάλειπτη, από την ημέρα εισαγωγής της στο ΧΑ, ετήσια διανομή μερίσματος, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τη διανομή μερίσματος, συνολικού ποσού 21,3 εκατ. ευρώ (0,20 ευρώ ανά μετοχή μεικτό) αυξημένο κατά 81,8%".

Newsroom