Αδιαμφισβήτητα θα αποτελέσει το γάμο της χρονιάς 2018.